Hvordan du kan se medlemslisten:

Skriv password som er : mgcc efterfulgt af dit fornavn og mellemnavn med lille forbogstav+ fire-cifret medlemsnummer. Dvs medlemsnummer 79 skrives : 0079. Bemærk de foranstillede 0’er. Har du forkortelser i medlemslisten, (feks.: ‘Chr.’) husk da også punktum’et.

That’s it!