Tips og gode råd til arrangører

“De 10 bud” for løbsarrangører i MGCCDK er en vejledning og huskeseddel, som kan bruges, når der forberedes og afvikles et arrangement.       

 1. Klubben yder et tilskud på kr. 3.000 til klubmesterskabsløb. Beløbet udbetales af kassereren. Sponsorer er fint, men absolut ikke nødvendig. Deltagere er først tilmeldt, når startgebyr og eventuel bestilt forplejning er betalt. Kunsten er at gennemføre et arrangement, så alle deltagere får en god oplevelse, uanset om man kommer for konkurrencens skyld eller for det sociale aspekt. Læs i øvrigt løbsarrangementet.

2. Der anbefales 2 og højst 3 løbsarrangører. Uddeleger så mange opgaver som muligt.

3. Vælg en rute
på ca. 100 kilometer god vej. Rutebeskrivelsen kan være tulipaner, en streg på et kort eller andet, men skal være så enkelt som muligt. Det kræver ikke polititilladelse. Gennemkør ruten flere gange inden arrangementet afvikles og husk, græsset gror fra planlægning til afvikling !!

4. Antal opgaver på ruten bør være 6 – 8 og disse skal kunne afvikles hurtigt for at undgå lang kø. Der må gerne være opgaver om biler, det gælder såvel praktisk som teoretisk. Lav opgaver så tekniske hjælpemidler (GPS m.m.) ikke giver en fordel. Placer posterne, hvor der er god plads, så der kan ”sparkes dæk”. Markér stedet med et MG-skilt. Deltagerne afleverer ”klippekort” ved ankomst til posten.

5. Antal deltagende biler kan være alt fra 30 til 100 eller mere, så det er vigtigt, at der er check på papirerne. Det er vigtigt at notere medlemsnummer på papirerne. På vores hjemmeside kan du downloade lister til dette brug.

6. Bespisning er for deltagernes egen regning, men vær opmærksom på, at nogle deltagere selv sørger for en del af bespisningen. Derfor er det praktisk at opdele i morgenmad/frokost/middag.

7. Annoncering og tilmelding til arrangementet skal fremgå af hjemmesiden og i MG-bladet. Bladet udkommer 6 gange om året (ulige måneder) og deadline er den 5. i måneden inden udgivelsen – kontakt bladredaktionen. Annoncering på hjemmesiden – kontakt hjemmeside redaktør i dit område.

8. Afvikling af løb. Pose med informationer er ideel løsning. Løbsarrangør byder velkommen og giver sidste instrukser. Bilerne startes med ét minuts mellemrum, rækkefølgen er ikke nødvendigvis afgørende.

9. Afslutning. Angiv seneste ankomsttid for aflevering af klippekort. Ved pointlighed, sørg for ”kattelem” i form af tid, klip eller lignende. MG-klubben bidrager med præmier til 1., 2. og 3. pladsen. Bestyrelsen tilstræber at være tilstede med en repræsentant ved arrangementet. Resultatlisten sendes til arrangementskoordinatoren, som samler, tilskriver mesterskabspoint samt offentliggør resultatet (Arrangørerne skal samtidigt med indsendelse af resultatliste melde navne på dem, der skal have arrangørpoints).

10. Nyttige kontaktpersoner: Præmier: Se under bestyrelsen! Arrangementskoordinator: Se under bestyrelsen! Løbsskilte (Sponsoreret af Lars Bonnevie): Søren Hartly – 40447144 – mail(snabel-a)hartly.dk – MG Stuff, MG-skilte m.m.