Løbsreglement/Point

Download pointkort.

§ 1 Som arrangør tildeles 200 mesterskabspoint, dog kan et medlem max. tildeles 100 klubmesterskabspoint.

Som arrangør kan der kun tildeles et medlem klubmesterskabspoint én gang pr. sæson.

Ved flere arrangører deles de 200 klubmesterskabspoint ligeligt mellem disse,  og der rundes op til nærmeste hele tal. Der gives kun arrangørpoint til arrangementer, der tæller til klubmesterskabet. Fordeling af arrangørpoint mellem arrangørerne skal indsendes sammen med løbsresultatet, umiddelbart efter løbet. Ændring i hvem der er arrangører af et løb skal meddeles arrangementsudvalget senest 2 uger før løbets afvikling.

§ 2 Startgebyr pr. vogn er max. kr. 60. Beløbet skal kunne dække de nødvendige udgifter til materiale for gennemførelse af løb til klubmesterskab.

Efteranmeldelse til et løb berettiger arrangører til at opkræve et strafgebyr på max. kr. 50. Dette skal fremgå af  løbsannoncen.

§ 3 Det vil fremgå af klubbens arrangementskalender, hvilke løb der giver point til klubmesterskabet.

§ 4 Alle deltagere i de enkelte løb kan få en placering og eventuelt vinde løbet.

Der kan kun tildeles point til klubmesterskabet, hvis deltageren er medlem af MGCCDK eller registreret medkører, og hvis placeringen er opnået i en MG eller en AH Sprite. Point tildeles det medlem eller den medkører, der har tilmeldt bilen, hvis han/hun selv deltager i løbet.

§ 5 Som klubmester betragtes den, der har opnået flest point gennem årets løb (Se paragraf 3). I tilfælde af pointlighed erklæres den, der først opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge, som vinder:

A Flest førstepladser B Flest andenpladser C Flest tredjepladser etc.

§ 6 Point tildeles efter følgende retningslinjer:

Plads Point Plads Point
1 100 24 22
2 90 25 21
3 80 26 20
4 75 27 19
5 70 28 18
6 65 29 17
7 60 30 16
8 55 31 15
9 52 32 14
10 49 33 13
11 46 34 12
12 43 35 11
13 40 36 10
14 38 37 9
15 36 38 8
16 34 39 7
17 32 40 6
18 30 41 5
19 28 42 4
20 26 43 3
21 25 44 2
22 24 45 1
23 23 46 1


§ 7 Det er op til den enkelte arrangør at sikre at der kun er én deltager på hver placering.

§ 8 Protest mod pointgivning behandles af bestyrelsen. Protesten skal i skriftlig form skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter bekendtgørelse i MG bladet – sammen med et protestgebyr på kr. 50, der refunderes såfremt protesten tages til følge.

§ 9 For at give løbsarrangører de bedste muligheder for at planlægge og afvikle et spændende løb uden at risikere økonomiske problemer, vil hvert af de 5 klubmesterskabsløb modtage 3.000 kr. fra klubben.

§ 10 Hvis der mod forventning skulle opstå økonomiske problemer i forbindelse med afviklingen af et klubmesterskabsløb, kan arrangørerne søge om underskudsdækning op til 3.000 kr. Ansøgningen skal hurtigst muligt efter arrangementet sendes til bestyrelsen vedlagt regnskab for arrangementet.