MG Car Club Denmark – Our history!

MG Car Club Denmark – Historien

I 1973 mente en entusiastisk jyde, Jørgen H. Poulsen, at der var behov for en MG-klub vest for Storebælt. På det tidspunkt var der kun en klub på Sjælland, MG Car Club Danish Centre, og Jørgen Poulsen havde observeret at der kørte en del MG-biler rundt i det jyske.

Søndag den 14. oktober blev det annonceret i Jyllands Posten, at alle MG-ejere var velkomne til et møde på Himmelbjerget med henblik på at stifte en MG-klub. 

En lille annonce med stor virkning.

Mødet blev en succes, og med ca. 18 fremmødte køretøjer var MG-klubben, Centre West, en realitet. Straks herefter blev The MG Car Club Danish Centre West optaget i MG Car Club GB. 

Klubben er vokset til mere end 1200 medlemmer og omfatter alle aldre forenet i interessen for MG biler. 

Ved den årlige generalforsamling i marts 2002 blev det besluttet at ændre klubbens navn til The MG Car Club Denmark.
Klubben har til formål at fremme og fastholde interessen for MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrangementer, teknisk samarbejde m.v., og herunder forsøge at bevare en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler, samt bevaring af bilernes historie og originalitet.

Første mand i formandsstolen var Jørgen Poulsen, herefter kom følgende:

 • Gert Orla Jensen
 • Henning Seiersen
 • Jens Peter Jensen
 • Jørn Malskær
 • Poul Henriksen
 • H.K. Kristensen
 • Gert Jørgensen
 • Ib Lynge
 • Frank Neumann
 • Michael Elkjær
 • Ole Aaen
 • Jens Byskov Jensen
 • Finn Pedersen

Med til historien hører også, at klubben flere gange har afholdt generalforsamling på Pårup Kro. Et dejligt centralt sted, der engang under MG-klubbens revisormøde, brændte ned til grunden!

Kroen var så glad for klubbens tilstedeværelse, at de forærede klubben en vandrepokal, som skulle tildeles et medlem, der havde gjort sig positivt bemærket i årets løb.

Navnet på pokalen var “Årets MG’er” og modtagerne var:

 • 1983 Dorthe & Thomas Petersen
 • 1984 Mogens Hempel
 • 1985 Edith & Niels Boye
 • 1986 Ib Lynge
 • 1987 Jørgen Hansson
 • 1988 Jesper Kamp Jensen
 • 1989 Mogens Hempel
 • 1990 Jørgen Rasmussen
 • 1991 Harry Lagoni
 • 1992 Jesper Kjær
 • 1993 Lene Rydmann
 • 1994 Jørgen Erik Madsen
 • 1995 Lajla & Ib Lynge
 • 1996 Frank Neumann
 • 1997 Ole Grønning
 • 1998 Jørgen Lind
 • 1999 Gert Jørgensen
 • 2000 Enevold Vestergaard
 • 2001 Børge Nielsen-Boe

I 2002 var der ikke mere plads på pokalen til de indgraverede navne, hvorfor Enevold Vestergaard donerede en ny pokal, som så kunne tildeles ”Årets MG‘er”. Denne er tildelt:

 • 2002 Gert Ove Christensen
 • 2003 Kirsten Schmidt
 • 2004 Morten Friis
 • 2005 Jørgen Hansen
 • 2006 Ole Aaen
 • 2007 John Hollænder
 • 2008 Palle K Rühe
 • 2009 Anna Marie & Finn Gravesen
 • 2010 Erik Thesbjerg
 • 2011 Frank Neumann
 • 2012 Mogens Hempel
 • 2013 Jubilæums udvalget
 • 2014 AP Eeg
 • 2015 Anette Hartmann
 • 2016 Mogens A Petersen
 • 2017 Carsten Thorgaard
 • 2018 Bjarne Rother
 • 2019 Harry Lagoni
 • 2020 Carsten Wiwel
 • 2021 Gert Jørgensen
Læs mere