MG Car Club Denmarks historie

I 1973 mente en entusiastisk jyde, Jørgen H. Poulsen, at der var behov for en MG-klub vest for Storebælt. På det tidspunkt var der kun en klub på Sjælland, MG Car Club Danish Centre, og Jørgen Poulsen havde observeret at der kørte en del MG´ere rundt i det jyske.
Søndag den 14. oktober blev det annonceret i Jyllands Posten, at alle MG-ejere var velkommen til et møde på Himmelbjerget med henblik på at stifte en MG-klub. 

 

En lille annonce med stor virkning.

Mødet blev en succes, og med ca. 18 fremmødte køretøjer var MG-klubben, Centre West, en realitet. Straks herefter blev The MG Car Club, Danish Centre West, optaget i MG Car Club GB. 
Klubben er idag vokset til mere end 1200 medlemmer og omfatter alle aldre forenet i interessen for MG-biler. 
Ved den årlige generalforsamling i marts 2002 blev det besluttet, at ændre klubbens navn til The MG Car Club, Denmark. 
Klubben har til formål at fremme og fastholde interessen for MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrangementer, teknisk samarbejde m.v., og herunder forsøge at bevare en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler, samt bevaring af bilernes historie og originalitet.
Første mand i formandsstolen var Jørgen Poulsen, herefter  kom flg.:

Gert Orla Jensen
Henning Seiersen
Jens Peter Jensen
Jørn Malskær
Poul Henriksen
H.K. Kristensen
Gert Jørgensen
Ib Lynge
Frank Neumann
Michael Elkjær
Ole Aaen
Jens Byskov Jensen
Finn Pedersen

Med til historien hører også, at klubben flere gange har afholdt generalforsamling på Pårup Kro. Dejligt centralt sted, der iøvrigt brændte ned til grunden engang hvor MG-klubben afholdte revisiormøde!
Kroen var så glad for klubbens tilstædeværelse, at de forærede klubben en vandrepokal, som skulle tildeles et medlem, der havde gjort sig positivt bemærket i årets løb.

Navnet på pokalen var “Årets MG’er” og modtagerne var:

1983 Dorthe & Thomas Petersen

1984 Mogens Hempel

1985 Edith & Niels Boye

1986 Ib Lynge

1987 Jørgen Hansson

1988 Jesper Kamp Jensen

1989 Mogens Hempel

1990 Jørgen Rasmussen

1991 Hanny Lakonik

1992 Jesper Kjær

1993 Lene Rydmann

1994 Jørgen Erik Madsen

1995 Lajla & Ib Lynge

1996 Frank Neumann

1997 Ole Grønning

1998 Jørgen Lind

1999 Gert Jørgensen

2000 Enevold Vestergaard

2001 Børgen Nielsen-Boe