Tilmelding til British Open Sprint i Skærbæk


Vi er nu klar med 4. afdeling af den nye serie ”British Open Sprint”, som er organiseret af MG Sport. Af de 5 planlagte afdelinger er 4 tællende til ”British Open Sprint” mesterskabet hvor alle i engelske biler kan deltage og vinde mesterskabet. Det er nyt her i 2023!

5. afdeling kommer til at foregå:

Søndag den 8-10-2023 på GoKart Center Skærbæk, Astrupvej 40, 6780 Skærbæk

DATO FOR SIDSTE TILMELDING: Søndag d. 24. september

Vi mødes søndag formiddag mellem kl. 08.30 og 09.00 på ved banerne, hvor der er registrering og teknisk kontrol af bilerne. Da vi har en stram tidsplan, med forhåbentlig mange deltagere, er det vigtigt, at du er der senest kl. 09.00 til licenskontrol. Der er teknisk kontrol mellem kl. 09.00 og 09.30, hvor det forventes, at du opholder dig ved bilen indtil din bil er godkendt. Der bliver afholdt førermøde umiddelbart efter teknisk kontrol er overstået, og vi forventer at prøverne starter senest kl. 10.00.
I løbet af dagen gennemkøres 3 prøver. Den ene af prøverne bliver en rundbane med rigelig mulighed for at prøve både bil og fører af. Vi forventer, at alle prøverne kan gennemkøres 3 gange, hvor den bedste tid tæller til resultatet. Men kommer vi i tidsnød kan en af prøverne reduceres til 2 forsøg.

Alle indregistrerede klassiske biler af engelsk oprindelse kan deltage.

Du kan læse mere om afvikling af ”British Open Sprint” mesterskabet på klubbens hjemmeside, herunder også hvilke klasser deltagerne opdeles i.
Vi kører efter vores seedningssystem som nu også er opdateret for 2023.

EKSTRA i SKÆRBÆK!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi slutter sæsonen af med et lille traktement på Gokart Center Cafeteriet som sidste år hvor vi også kårer årets klubmester.

Sikkerhedsregler:
For at få starttilladelse skal bilen således nu kun være udstyret med sikkerhedssele (minimum 3-punkts sele), og føreren skal bære min. ”E ”-godkendt styrthjelm. Der vil ikke blive givet starttilladelse uden disse ting er i orden. Er du i tvivl så spørg!

HUSK dokumentation for; registreringsattest, forsikring samt DASU licens (når du ikke kører på 1-dags licens)

Der er kaffe og rundstykker ved ankomsten, og sandwich el.lign. til frokost.
Dette er den perfekte og sikre måde at lære sin bil at kende. Vi kører efter DASU’s Klubrally-reglement med stor fokus på sikkerhed, og du bestemmer selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil kun være én bil på prøven ad gangen.

Tilmelding – Få tilsendt skema på din mail herunder eller  oplysning om fører og bil sendes pr. mail til Søren M. Sørensen: mail@v8mg.dk

Tilmeldingsgebyr på 500,00 kr. skal indbetales på konto nr. 9860 0000363987. Din tilmelding er først gyldig, når din betaling er registreret. Der er max. antal på arrangementet, og derfor gælder ”først til mølle” princippet.

Såfremt du ikke har licens skal du have udstedt en éndags-licens.
Første gangs deltagere har gratis 1-dags licens. Herefter koster 1-dags licens 250kr.

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet – eller tekniske spørgsmål – er du velkommen til at kontakte arrangementskoordinator Gert Jørgensen:
gert.joergensen@mgcc.dk (tlf.40416793) eller Søren V8 (tlf. 2756 0000).

Vi har også altid brug for officials til afvikling af et sikkert arrangement.

Kunne du tænke at deltage i ”British Open Sprint” som ”official” dvs. tidtager eller flagdommer rundt på banen? Vi har utroligt meget brug for dig og kan ikke komme til at køre uden dig og dine kolleger!

Du er velkommen til at henvende dig til vores ”Chief Official”:

Carsten Thorgaard
Tlf.: 40 17 55 40
carsten@mgcc.dk

Få tilsendt privat link til udfyldning til din mail her: