Sidste nyt fra MHS

13. 02. 2020 SAGSBEHANDLINGEN FRA ØSTER HURUP ER SAT I BERO

Motorstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende fortolkningen af originalitetskravet i Registreringsafgiftslovens §10. stk. 4. Arbejdsgruppen forventer i løbet af foråret 2020, at kunne udmelde mere præcise retningslinjer for vurdering af hvornår et køretøj kan anses for at fremstå som ved første registrering.

Motorhistorisk Samråd gav på et møde i Aalborg i oktober tilsagn om at vi gerne ville hjælpe Motorstyrelsen om at udforme en sådan vejledning, således alle spørgsmål kunne blive besvaret.

Motorstyrelsen har sat sagsbehandlingen af afgiftssagerne i bero, indtil arbejdsgruppen udkommer med deres retningslinjer.

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Fra håndsving til selvsving

03. 02. 2020
På trods af udsigt til flere positive tiltag for veteranbevægelsen hen mod foråret, så er man på de sociale medier nærmest gået i selvsving over udmeldinger fra den statslige Motorstyrelse.
 
Motorhistorisk Samråd skal her give dig et konkret og kortfattet overblik omkring de aktuelle emner:
 
Informations og vejledningstiltag fra Motorstyrelsen
Du er helt sikkert ikke den eneste der har spørgsmål til konsekvenserne vedrørende dit veterankøretøj omkring det såkaldte originalitetskrav. Har det krav betydning for mig, hvad må jeg og hvad koster det?

Motorhistorisk Samråd har lovet, på vegne af veteranbevægelsen, at bidrage til at Motorstyrelsen får sat gang i at informere bedre på veterankøretøjsområdet. Reglerne kan være ganske komplekse, og grænserne for hvad man må, kan synes meget små.
 
Motorstyrelsens informationsmateriale kommer til at give svar på hvilke veterankøretøjer der er omfattet, og hvad regelgrundlaget er, altså hvad der specifikt står i lovgivningen. Der kommer en komplet beskrivelse af processen ved import. Der vil være svar på hvad man må ombygge eller udskifte, og hvordan man dokumenterer dette. Der vil dertil komme svar på hvordan du får oplysninger om dit ejet køretøj, gennem anmodning om et bindende svar, eller ved at søge aktindsigt. Endelig kommer der også information der vedrører Motorstyrelsens arbejdsprocesser, herunder hvad der er processen for kontrollerne, hvad er sagsbehandlingstiderne og hvilke muligheder er der for kontakt og dialog med Motorstyrelsen.

Arbejdet med informationsmaterialet er netop igangsat, og Motorhistorisk Samråd har bedt om at materialet også kommer til at svare på hvordan nuværende registrerede veterankøretøjer håndteres, en beskrivelse af regler i forbindelse med toldsyn, montering af tidstypisk ekstraudstyr, teknisk årgangsbestemmelse af ombyggede køretøjer, og en lang række andre detaljer.
 
Kort før jul kunne Motorstyrelsen informere borgerne om at arbejdet er sat i gang. Et arbejde som Motorhistorisk Samråd og de andre organisationer vil deltage i, så vi sikrer os at der kommer konkret svar på de mange spørgsmål der florerer blandt køretøjsejerne.
 
Skatteministeren er klar til at ændre originalitetskravet
I svar til politikerne Rene Christensen og Kristian Pihl Lorentzen, der åbner Skatteministeren op for at ændre på originalitetskravet. Denne åbning er kommunikeret ud til organisationerne der nu har bedt Skatteminister Morten Bødskov om at finde en plads i kalenderen til at mødes med organisationerne på området.
 
Motorhistorisk Samråd tog initiativ til at samle alle organisationerne på området i april 2018. Det har ført til at hobbyen står samlet ved henvendelserne til både ministeriet og til Motorstyrelsen. Skatteministeren modtog kort før jul, den 17. december, vores fælles henvendelse. Vi afventer derfor lige nu responsen fra departementet, hvorefter vi kan tage det næste skridt.
 
Hobbykøretøjsnetværket indkaldt til nyt møde
Med udsigt til et møde med Skatteministeren, hvor originalitetskravet skal på bordet, der har Motorhistorisk Samråd taget initiativ til at indkalde alle organisationerne, for en fælles drøftelse af rammerne for mødet med ministeren.
 
Rammerne, eller måske nærmere succeskriteriet, for et møde med Skatteministeren handler om vores minimumskrav, hvis man politisk ikke ønsker at fjerne originalitetskravet helt. Vi skal også have en snak om hvilke restriktioner for brugen af køretøjerne, vi klar til at tage på os, hvis der altså skal være nogen restriktioner overhovedet.
 
De historiske nummerplader kommer som lovet.
Som vi kunne oplyse i seneste nyhedsbrev, så skal det offentlige udbud af produktion af nummerplader nu til at gå om. Motorstyrelsen har dog netop besluttet at den lovede dato for hvornår de nye historiske nummerpladetyper kommer til salg, fastholdes til den 1. april 2020.
 
Motorhistorisk Samråd har arbejdet hårdt for, at denne udvidelse af ordningen med flere typer historiske nummerplader kommer til at ske. Men vi skal ikke bare have de resterende nummerpladetyper med i ordningen, men alle historiske nummerplader skal fremadrettet være historisk korrekte.
 
Fra Motorhistorisk Samråds side er leveret et årelangt researcharbejde til Motorstyrelsen. Det har resulteret i at Statens udbudsmateriale for produktionen af disse emaljeplader, bliver baseret på de tekniske specifikationer MhS har leveret.
 
Ordningen vil blive udvidet med nummerplader til varebiler, lastbiler, busser og motorcykler på gule plader og papegøjeplader. Samt med hele paletten af nummerplader til trailere og campingvogne fra før 1. april 1976.
 
Motorhistorisk Samråd og Motorstyrelsen gør klar til foråret
For at promovere introduktionen af de nye historiske nummerplader, så har Motorhistorisk Samråd inviteret Motorstyrelsen til at deltage på en stor stand på forårets messe i Fredericia den 21-22. marts. Den invitation har de gladelig taget imod, og her vil der derfor også være mulighed for at stille spørgsmål til afgiftsreglerne og andre relevante spørgsmål til Motorstyrelsens arbejde.
 
Der følges op på dette med en række arrangementer på de fire Motorcentre, i Aalborg, Århus, Odense og Høje Taastrup den 4. april. Her er det Motorstyrelsen der er vært, og de har inviteret Motorhistorisk Samråd til at tage del i deres arrangement. Der vil komme meget mere information ud om denne spændende dag, som måske kan blive en tilbagevendende begivenhed i veteranfolkets kalender.
 
Færdselsstyrelsen etablerer Tekniske Tjenester til efteråret.
Etableringen af disse tekniske tjenester er baseret på en EU-forordning, der umiddelbart ser ud til at have til hensigt at harmonisere godkendelsesområdet.
 
Motorhistorisk Samråd er bekymrede for, om dette kan få betydning for de historiske køretøjer. Selv om det ikke umiddelbart ser sådan ud, så har vi alligevel bedt Færdselsstyrelsen om et møde hvor vi forhåbentlig kan blive klogere på konsekvenserne for ejere af veterankøretøjerne i Danmark, og om disse konsekvenser af harmoniseringen muligvis gør ejerskabet af et veterankøretøj nemmere.
 
Spørg din organisation, det er det vi er her for
Det er i dag meget nemt at søge råd og vejledning via de sociale medier, det er dog langt fra altid man der får de bedste råd og den rigtige vejledning der. Er man i tvivl om hvad den aktuelle situation er, så er vores sekretariat åben for et telefonisk svar hverdage mellem 9-14, eller man kan sende os en mail på mhs@motorhistorisk.dk, så vil vi svare snarest muligt med aktuel opdateret information.
Samarbejdet mellem Motorstyrelsen og Motorhistorisk Samråd vil udvikle sig hen over foråret. Vi håber at være behjælpelig med at udarbejde noget informationsmateriale, som alle ejere af et veterankøretøj vil kunne få gavn af, hvis de er i tvivl om deres køretøj overholder reglerne for originalitet.
 

De ovenstående billeder er venligst stillet til rådighed af dels Bilmessen i Fredericia og dels af Motorstyrelsen.

20. 01. 2020
Efter aftenens netværksmøde i Odense, blandt repræsentanter for Forenede Danske Amerikanerbilsklubber, Danish Street Rod Association, FDM og Motorhistorisk Samråd, er vi alle klar til at gå det næste skridt.

En mail fra Skatteministeriet åbner op for at organisationerne kan byde ind med en løsning, så vi kan få gjort op med det originalitetskrav, også kaldet veteranbestemmelsen (REGAL § 10, stk. 4), der frustrerer så mange.

Det er en særdeles langstrakt proces, men vi tager gerne kampen i fællesskab, og med medlemmernes rygdækning.