Økonomisk tilskud

Klubmesterskabsløb
MG Car Club Denmark afholder hvert år et klubmesterskab bestående af en række klubmesterskabsløb. Hertil yder klubben økonomisk støtte med 3000 kr. pr. løb (6000 kr. for et weekendløb). Arrangementskoordinatoren er behjælpelig med at formidle støtten via kassereren til arrangørerne.

MG Sport
MG Car Club Denmark afholder hvert år et MG Sport mesterskab bestående af en række MG Sport arrangementer. Til MG sportserien er der afsat et årligt budget, se klubbens regnskab, der ligger under pkt. “Vedtægter for MG Club Denmark” her på hjemmesiden. 

Pubmødeaktiviteter
Klubben yder tilskud til forskellige omkostninger ved afholdelse af pubmøder. Hver region kan modtage op til 7000 kr. om året til dækning af omkostninger så som lokaleleje, herunder også husleje til pubområdets klublokale, kørepenge og vingaver etc. til foredragsholdere/instruktører og lignende. Den enkelte pubmødekoordinator indsender bilag for omkostningerne til klubbens kasserer.

Kørsel
For bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af klubbens udvalg ydes der tilskud til kørsel. Den enkelte må vurdere, om vedkommende i forvejen ville have deltaget i det pågældende arrangement, eller om der er tale om deltagelse som repræsentant for klubben. I sidstnævnte tilfælde får vedkommende udbetalt kørselspenge ved henvendelse til kassereren. Generelt er det, at der ydes kørselspenge ved deltagelse i bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, det årlige udvalgsmøde med deltagelse af alle udvalg, samt diverse andre aktiviteter der er specifikke for hvert enkelt udvalg. Kassereren opfordrer til samkørsel, hvor det er muligt.