Nyt fra Motorhistorisk Samråd

Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

View this email in your browser

 

Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier – Januar 2020
(udsendes til abonnenterne 6. januar 2020)

 

 

En nytårshilsen fra din paraplyorganisation


Godt Nytår – og tak for opbakningen
Efter et på alle måder vel overstået årsmøde i november er det mig en stor glæde at ønske alle læsere et rigtig Godt Nytår – med stor tak for det gamle år. Jeg kan ikke undlade at takke for den store positive tilkendegivelse, der kom fra alle de delegerede, både med hensyn til den måde Lisa Mikkelsen forvalter vores økonomi, accepten af en minimal kontingentforhøjelse til næste års årsmøde samt en tilfredshed med den måde bestyrelsen og Johnny Rasmussen bestyrer forretningen. Tak for opbakningen!
 
Gamle og nye projekter i 2020
I det nye år har vi til overmål mange nye og gamle projekter. Starter vi med de projekter, der er til at se en ende på vil jeg nævne udvidelsen af muligheden for at få resten af de emaljerede nummerplader. Også til traktorer. Det håber vi, at det vil få en afsmittende virkning på traktorklubberne, der endnu ikke er medlemmer i MhS. Og de skal vide, at med de kontakter vi har på Christiansborg, er der også andre problemområder vi sikkert kan hjælpe med at løse. Men vi skal jo lige vide det først. Der er et andet segment, hvor MhS udmærket godt kender problemområderne. Det er nemlig de samme, som medlemsklubberne også har. Dette segment er de klubber, som endnu ikke er medlem af MhS. De nyder godt af det arbejde vi gør for de penge medlemsklubberne betaler. Vi vil i 2020 søsætte en storstilet kampagne og skrive til samtlige klubber, som endnu “mangler” at melde sig under fanerne, og håber derigennem at kunne blive endnu stærkere og blive støttet af samtlige klubber, der omfatter historiske biler, motorcykler, knallerter og alt andet motordrevet samt museer, som beskæftiger sig med dette.
 
Mere fokus på tre ministerier
Der er tre ministerier vi mere eller mindre har ladt i stikken i 2019. Det er transportministeriet, miljøministeriet og kulturministeriet. Transportministerier, hvorunder synshallerne hører, sender høringer til ændringer af f.eks. synsvejledningen. Vi svarer på dem alle, men føler ikke altid, at vores velbegrundede svar bliver hørt. Det vil vi fokusere mere på i det kommende år. Det samme gælder miljøministeriet, hvor skrotningspræmien – 84 kr. om året – er lidt af en torn i øjet, eftersom historiske køretøjer jo netop ikke ophugges. Beløbet bliver betalt via forsikringen og det gælder alle biler – ikke motorcykler. Hvis en bil lever i 15 år er der blevet betalt 1260 kr. For at skulle kunne dække de 2200 kr. skrotningspræmien udgør i dag, skal der betales i godt 26 år for at regnestykket går op. Hvor mon resten af pengene kommer fra?
Vi har inviteret fungerende kulturminister Rasmus Prehn til Nærum for at få en god snak om vores levende kulturarv. Det tillod hans kalender desværre ikke, men vi håber, at han overleverer invitationen til Joy Mogensen, når hun kommer tilbage. Internt i MhS går vi for øjeblikket og koger på en pjece om netop det kulturhistoriske element som omhandler alt motoriseret her i landet gennem de sidste 120 år. Den vil blive udgangspunktet for de kommende drøftelsen med kulturministeren.
 
Godt samarbejde med Motorstyrelsen
Meget af sekretariatets tid går med skriftlige og telefoniske forespørgsler, vi får fra alle ender af landet. Mange af de ofte uforståelige afgørelser enten i en synshal, ved afgiftsfastsættelse i Motorstyrelsen eller i forbindelse med SKAT’s kontroller ved træf og andet, samler vi sammen efter aftale med Motorstyrelsen, og drøfter dem i de møder vi har med centrale aktører. Motorstyrelsen har bedt os om at samle disse eksempler sammen, i anonymiseret form, for derved at give dem et bedre indblik i, nøjagtigt hvor problemerne er. Dette arbejde, og for at tydeliggøre reglerne, vil manifestere sig i både foldere, pjecer og nyhedsbreve, som vi har lovet at samarbejde med Motorstyrelsen om. Endnu et spændende tiltag i 2020.
 
Følg med i vores nyhedsbreve
Dette var nogle af de store isbjerge, vi forsøger at nedsmelte i den kommende tid. Hold øje med vores månedlige nyhedsbreve, og abonnerer du ikke allerede på dem, så kan du tilmelde dig på hjemmesiden, og få det i din inboks ca. hver den 1. i måneden.
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

Forsat dialog om originalitetskravet

Organisationerne i hobbykøretøjsnetværket holdt møde først i november, hvor man enedes om at fjernelse af det urimelige originalitetskrav, der fortsat består for veterankøretøjer i registreringsafgiftsloven, er det altoverskyggende problem som veterankøretøjsejerne de imødeser når sæsonen 2020 atter slår i gang.

Det understreges af at Motorstyrelsen, trods den gode dialog med organisationer, fortsætter med en bekymrende detaljeringsgrad, blandt andet for de køretøjer der blev stoppet i Øster Hurup. Motorstyrelsen er netop begyndt at udrulle deres forslag til afgørelser i forbindelse med træffet i Øster Hurup, og med baggrund i detaljer som brede dæk, anden lakering og forkerte forsæder, afgør de at det er nok til at påføre en veteranbil en ny afgift på over 70.000. 

Heldigvis er de første politiske samtaler, om det der også er kaldet ’Veteranbestemmelsen efter registreringsafgiftslovens §10, stk. 4’, sat i gang. Fredag den 22. november mødtes MF Rene Christensen (DF) således med Skatteminister Morten Bødskov første gang, for at drøfte emnet.

Motorhistorisk Samråd og organisationerne har siden modtaget en skrivelse fra Skatteminister Morten Bødskov, som er klar på en drøftelse, og som i brevet åbner op for en mindre tilretning af den strikse paragraf med den meget høje strafafgift på.

Organisationerne skal nu have formuleret en respons, og vi skal have bedt os selv til møde med ministerens embedsfolk, for at komme tættere på en løsning. Vi kan kun håbe at der findes en løsning, og at den kommer til veteran-Danmark før foråret gør.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

Aftalen om de nye nummerpladetyper får lov at samle lidt støv, fortæller Motorstyrelsen, da udbuddet omkring produktionen af nummerplader nu skal gå om.

 

Produktion af historiske nummerplader skal i nyt udbud

(Orientering fra Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup) 

Som bekendt har Motorstyrelsen de seneste måneder været i gang med at konkurrenceudsætte produktionen af nummerplader (inkl. historiske nummerplader) gennem et udbud. Der har været et tæt samarbejde med Motorhistorisk Samråd omkring kravsspecifikationen af de historiske nummerplader. Efter at udbudsprocessen var afsluttet har Administrations- og Servicestyrelsen – som gennemfører udbuddet på vegne af Motorstyrelsen – annulleret udbuddet fordi man har modtaget en klage over udbudsmaterialet. Administrations- og Servicestyrelsen vil nu tilpasse udbudsmaterialet og genudbyde opgaven.
 
Motorstyrelsen beklager meget, at vi er kommet i den situation, at udbuddet skal gå om, men der arbejdes naturligvis for, at en håndtering af de nye historiske nummerplader kan være på plads hurtigst muligt. Vi kan ikke sige mere pt., men der kommer yderligere kommunikation, når vi kender forholdene og tidsplanen vedrørende det nye udbud.
 
Venlig hilsen
Jens Otto Størup
Styrelsesdirektør
Motorstyrelsen

 

 

 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Ingen nødvendig billedtekst

Billedtekst: Aftalen om de nye nummerpladetyper får lov at samle lidt støv, fortæller Motorstyrelsen, da udbuddet omkring produktionen af nummerplader nu skal gå om.

 

 

 

Copyright © 2019 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.
Motorhistorisk Samråd

Our mailing address is:

Motorhistorisk Samråd

Nærum Hovedgade 3

Nærum 2850

Denmark


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

o.