Nyt fra bestyrelsen

Kære MG’er!

2023 bliver et stort år for vores klub. Vi skal selvfølgelig fejre vores eget 50 års jubilæum og MG mærket kan fejre det er 100 år siden den første bil med mærket blev trillet ud fra Morris Garage.

Tilmeldingerne til jubilæet 2. – 6. august på Hindsgavl har været positive og der er nu lukket for flere tilmeldinger til selve festen lørdag aften. Vi havde håbet på fuldt ”hus” til festaftenen og det er lykkedes. MEN HUSK det er hen over hele lørdagen vi egentlig fejre vores jubilæum. Sæt derfor et stort kryds i kalenderen her fra begyndelse af året. Vi ser meget frem til at vi så mange som muligt kan mødes i løbet af lørdagen. Der kommer til at foregå rigtig mange spændende aktiviteter og selvfølgelig en præsentation af en stor kavalkade af MG biler fra 1930 til i dag. Mere herom i de kommende blade og på hjemmesiden.

Hvad du ønsker, skal du få… står der i en meget kendt julesang. Vi har i bestyrelsen, fra bladudvalget og ude ved nogle pubmøder efterspurgt flere der indsender artikler til bladet. Fortællinger om forløbet af en renovering, rejsebeskrivelser, referat fra pubmøder eller andre aktiviteter efterlyses. – Kontakt gerne bladredaktionen – de vil gerne hjælpe med at få sat ”historien” sprogligt sammen og få behandlet eventuelle billedmateriale. Bagerst i bladet finder i medlemmer i bladudvalget med kontakt info.

Mogens Petersen har fået udarbejdet en samlet oversigt over de fælles aktiviteter for 2023. Se side xx. – Den vil løbende blive opdateret i de kommende blade og på hjemmesiden.

HUSK i den forbindelse at få opdateret alle pubmøder med sted, dato og klokkeslæt i den fælles kalender og på hjemmesiden.

ÅRSMØDE i MOTOR HISTORIST SAMRÅD (MHS) d. 26. november, hvor Mogens Petersen og jeg deltog. MHS er en vigtig lobby organisation for klubben at være medlem af. Via deres påvirkning af politikere og embedsværket, er de med til at sikre at vi kan fortsætte med at køre i de ældre biler (den historiske arv) og samtidig holde afgifter og forsikringer på så lavt et niveau som muligt. Referatet fra mødet findes på hjemmesiden. Vi vender tilbage i senere artikler med flere detaljer om MHS virke.

GENERALFORSAMLINGEN er fastsat til d. 15. april på Aarslev kro – nu igen med buffet fra kl. 12.00 og selve generalforsamlingen fra kl. 14.00. Nærmere information om tilmelding i marts bladet.

GODT NYTÅR – pas godt på hinanden og jer selv!

Med venlig hilsen / Finn