Nyt fra bestyrelsen

Kære alle MG’ere! 

Så kom vi i gang med forårets aktiviteter. Her lige en kort opsummering af de vigtigste aktiviteter der har fundet sted eller som er nært forstående:

 Messen d. 2. og 3. april i Fredericia var velbesøgt. Mange benyttede igen enten lørdag eller søndag morgen til et besøg på standen – der var som sædvanlig frisk lavet kaffe på kanden med rundstykker til. En tradition der er dejlig og vigtig at fastholde. Jeg er sikker på, at vi er mange der glæder os til et gensyn med andre klubkammerater og få en god snak.

 MG Sport havde søndag d. 10. april første afdeling i Stilling på Kamstrups store parkeringsplads. Manøvre prøver på snævre keglebaner. Carsten Thorgaard har levet en artikel herom side xx

 Selv om man ikke vil deltage, er man altid velkommen til at komme og se på løbene og eventuelt få en sludder med nogen af køreren. Der køres om bedste tid på de anlagte baner oftest på Køre tekniske anlæg (KTA). Se i øvrigt hele den opdaterede plan for sæsonen på hjemmesiden – under MG Sport. Her findes mere info om løbene og en opfordring til andre interesserede om muligheden for at prøve sin bil af i et sikkert miljø som KTA anlæggene giver mulighed for. Alle biler af engelsk oprindelse kan deltage.

 Klubmesterskabsløbene kommer også i gang i maj. Første løb er Maj løbet ­d. 21. maj. – Løbet starter i Skanderborg ved Maul biler. Find tilmeldingen på forsiden af hjemmesiden. Der er lagt op til et spændende løb med indlagte poster. Og selvfølgelig med frokosten indlagt og afsluttende med kaffebord og præmie uddeling. Find hele sæsonens løb på hjemmesiden.

 HUSK AT der er igen en forårspicnictur i alle 8 pubmøde områder lørdag d. 7. maj. Se mere herom under Træf 2022. Vi glæder allerede over den store interesse for turen – OG har I ikke besluttet jer endnu kan det sagtens nås. Lad det også i år blive Danmarks største picnic tur. Klubben er sponsor for frokosten – sandwich og drikkelse. Der er ligeledes planlagt en tur i august. (henvisning ??XX)

 Generalforsamlingen d. 20. marts på Aarslev Kro. 

I stedet for middagen på klubbens regning, havde vi besluttet at bruge pengene på frokosten til de 2 picnic ture i stedet for. Om det var derfor vi kun var ca. 40 fremmødte er svært at blive ”klog på”. Vi er næsten over coronaen – måske den lange periode bag os, kan selvfølgelig have spillet ind. Under alle omstændigheder vil vi i bestyrelsen drøfte den forholdsvise lille tilslutning og hvad der kan gøres for igen at komme op på over 100 deltagere til vores årlige generalforsamling. Vi modtager gerne input herom og med ideer til hvad vi kan gøre for at få flere med til mødet.

 Pas godt hinanden og jer selv.

 Rigtig god MG sæson!

Mvh/ Finn
Tilbage til forsiden