Jubilee August 2023

Forberedelserne til MG CAR CLUB DENMARK
50 årsjubilæum, MG 100 år og EUROPEAN EVENT OF THE YEAR er i fuld gang…
Så husk at reservere dagene: 2. 3. 4. 5. og 6. August 2023

Preparations for MG CAR CLUB DENMARK
50th Anniversary, MG 100th Anniversary and EUROPEAN EVENT OF THE YEAR are in full swing…
So remember to reserve the days: 2. 3. 4. 5. and 6. August 2023

Vorbereitungen für den MG CAR CLUB DENMARK
50-jähriges Jubiläum, 100-jähriges Jubiläum von MG und EUROPÄISCHES EREIGNIS DES JAHRES sind in vollem Gange…
Denken Sie also daran, die Tage zu reservieren: 2. 3. 4. 5. und 6. August 2023
Jubilæumsudvalget i arbejde, november 2021