Tur nr. 6: Ribe- Danmarks ældste by

Turen går til Jylland over den gamle Lillebæltsbro og følger nordsiden af Kolding Fjord til Kolding. Længere mod vest ”fanges” Kongeåen, som følges et godt stykke mod Ribe. Kongeåen er grænsen mellem Sønderjylland og Sydjylland, og var tillige grænse mellem Tyskland og Danmark fra 1864 til genforeningen i 1920.

Ribe, som selvsagt er målet for denne tur, er en af Danmarks ældste byer. Den opstod ved Ribe Å allerede i vikingetiden, når skibe sejlede ind til byen og handlede. Ribe er nu en af Danmarks mest maleriske og idylliske byer med 119 fredede huse, som er det største antal i nogen dansk købstad. Danmarks ældste rådhus ligger ved Von Støckens Plads. Huset kan dateres til 1496, nogenlunde samme år som Colombus opdagede Amerika. Huset blev i 1709 købt af byen til rådhus.

Stormflodssøjlen ved åen markerer de værste oversvømmelser siden 1634. Slotsbanken rummer resterne af Riberhus.

Den centrale del af Ribe ligger ved Ribe Å, der har flere regulerede løb til tidligere vandmøller. Mod vest er byen omgivet af landevej og mod øst af jernbanen. Gadesystemet fra middelalderen er næsten intakt, og blandt byens mange fredede bygninger er Sankt Catharinæ Kloster, Tårnborg i Puggårdsgade, Ribes mindste hus, Det Gamle Rådhus, Quedens Gaard og beværtningen Weiss’ Stue samt katedralskolen, der er oprettet før 1145 og er Danmarks ældste gymnasium.

Ribe Domkirke blev påbegyndt i 1100-tallet og færdigbygget i midten af 1200-tallet. Men Ribe fik allerede i 948 sin første domkirke og er dermed Danmarks ældste domkirkeby. Ribe Domkirke er indviet til Jomfru Maria, deraf det officielle navn Vor Fruekirke Maria. Domkirken har to tårne. Tårnet i det nordvestlige hjørne kaldes for Borgertårnet og er 52 meter højt. Tårnet blev brugt som vagttårn, når der opstod bybrande, så der hurtigt kunne slås alarm. Der er 248 trin op til toppen, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over de røde tage, marskområdet mod vest og de lave engområder mod øst. Det er en stor oplevelse at besøge kirken – Ribe Domkirke / Dansk

Få kilometer væk ligger Nationalpark Vadehavet med en enestående natur. Vi kører en gennem området til Kammerslusen, hvor der er udsigt over Vadehavet på den anden side af diget.

Hjemturen går gennem Sønderjylland og byder måske også på et værkstedbesøg hos en kendt MG-specialist.