Fyn, øen i midten af Danmark, også kaldt Danmarks køkkenhave

Tur nr. 2: Tornerosebyen Bogense

Turen går ad landevejen mellem Middelfart og Bogense. Besøg på det smukke Torneroseslot Harritslevgaard. Slottet nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Den nuværende bygning er en renæssancebygning fra 1606 i 3 stokværk med bl.a. riddersal og en hvælvet middel-alderkælder. Der er en naturskøn have med påfugle.

Turen går videre til den charmerende Bogense By, hvor man spiser frokost på en af de mange restauranter langs havnen.

Derfra går køreturen til Gyldensten Strand, som er Fyns største naturgenopretning. Det 616 ha store område var tidligere dæmmet ind. I det inddæmmede område var der marker og landbrugsjord, men nu er digerne væk fra kysten, og vandet er kommet tilbage. Det er den store danske fond Aage V. Jensen Naturfond, der har købt området og genskabt en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og en rørskov. Et infocenter giver mulighed for at få viden om naturen samt dyre- og fuglelivet i området.

Turen fortsætter ad små veje videre til Humlemagasinet, der oprindeligt var en lagerbygning og -plads for opkøb af humle til ølbrygning. Hen over åre-ne er det blevet forvandlet til et unikt haveanlæg med 12 temahaver, galleri og museer. Det kongelige er i centrum, både når det gælder udstillingerne og haveanlæggene, men der er også mulighed for at høre mere om stedets historie. Det er muligt at købe kaffe med prinsesselagkage i caféen, der drives af frivillige kræfter – https://www.humlemagasinet.dk

Rundvisning på Harritslevgaard.
Introduktion til Humlemagasinet i Dagmarsalen.

Køreturen er 107 km lang – Turen på Google Maps