MG Bladets redaktion

Til klubbens medlemmer

Vil vil gerne fra redaktionsudvalgets side ønske alle et rigtigt godt nytår.

Vi håber året må bringe mange gode oplevelser, ikke mindst i forbindelse med vores 50 års jubilæum kombineret med afholdelsen af EEOTY i Middelfart.

I samme forbindelse håber vi I vil tilgodese bladet med mange indlæg, herunder bl.a. rejsebeskrivelser, renoveringsprojekter m.m.

Kun på den måde kan bladet beskrive alsidigheden i vores fælles interesse, nemlig MG.

Vi takker for et godt og inspirerende 2022.

Mange hilsner

MG Bladets redaktion

Marlene, Carsten, Bjarne og Anders