MG Østjylland kalender 2021

MG PICNIC TUR, d. 8. maj !!!

Kalender for resten af sæsonen 2021:

7/7 kl 17 Sommertur -> Finn Petersen, Tranbjerg, arrangerer –– nærmere senere.

11/8 Jens Erik og Merete inviterer på en aftentur – nærmere senere.

18/8 kl 17 Høskovens Køreaften – en fast tradition – en køretur med borgerne i vores åbne biler.

25/8 kl 17 Grillaften i Årslev – tilmelding via NemTilmeld – nærmere senere.

8/9 Klub-/kaffeaften Årslev i klublokalet.

11/9 Christian Schöpfer inviterer til lørdags brunch i sit værksted/sin stue i Hammel.

13/10 Veteranmadammerne på Årslev Kro kl 18 læs andetsteds på siden!

3/11 Alm kaffemøde i klublokalet i Årslev

8/12 Julefrokost i Årslev

12/1 Klub-/kaffeaften med forskellige faste indslag i forbindelse med årsskiftet.

9/2 Vores traditionsrige suppeaften – vi forsøger igen med Palle Møldrup og Rikke: Om Iranturen.

9/3 almindelig klub-/kaffeaften – evt med indlæg fra Meguiar’s – klubbens sponsor.

Fra MG Østjyllands planlægningsmøde d 2/6-2021:
Vi glæder os alle over de positive genåbnings udmeldinger. Coronatiden har været slem for klublivet, også vores forstås. Det er derfor glædeligt, at forholdene nu letter, og vi kan komme ’tættere på de gamle dage’.
Men som omtalt tidligere, besluttede vi at flytte vores traditionsrige grillaften til august. Det bliver først onsdag d 25/8 kl 17. Sommerturen bliver hermed vores tredje fælles arrangement inden sommerferien i juli, idet Ebbe afviklede en vellykket Djurslandstur for os her i Østjylland d 8/5-21 – på den fælles køredag. Se selv de mange billeder på vores Facebook -> ’MG Østjyllands Venner’.
Første fælleskørsel var til Den genfundne Bro. Der bliver et par andre augustindslag, som det kan ses i kalenderen herunder. Vi har rigtig gode erfaringer med at benytte NemTilmeld i MG Østjylland, så det vil vi fortsætte med – også til de almindelige klubaftner.